Punkt i protokollet
PR
53
2019 rd
Plenum
Fredag 18.10.2019 kl. 12.59—13.32
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019. 
Senast publicerat 18-10-2019 14:30