Punkt i protokollet
PR
53
2019 rd
Plenum
Fredag 18.10.2019 kl. 12.59—13.32
7
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019. 
Senast publicerat 18-10-2019 14:30