Punkt i protokollet
PR
54
2015 rd
Plenum
Onsdag 21.10.2015 kl. 14.00—19.34
4
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 22.10.2015.  
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015. 
Senast publicerat 06-06-2016 14:56