Punkt i protokollet
PR
54
2016 rd
Plenum
Onsdag 18.5.2016 kl. 13.58—21.38
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2016. 
Senast publicerat 18-05-2016 22:22