Punkt i protokollet
PR
54
2017 rd
Plenum
Tisdag 16.5.2017 kl. 13.58—18.26
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombud för obligationsinnehavare och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 48/2017 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 18-05-2017 09:24