Senast publicerat 05-06-2021 05:34

Punkt i protokollet PR 54/2017 rd Plenum Tisdag 16.5.2017 kl. 13.58—18.26

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 26/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 26/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.