Senast publicerat 05-06-2021 14:34

Punkt i protokollet PR 54/2018 rd Plenum Onsdag 23.5.2018 kl. 13.59—17.28

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 48/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2018.