Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 54/2019 rd Plenum Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00—16.55

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens propositionRP 55/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.