Punkt i protokollet
PR
54
2019 rd
Plenum
Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00—16.55
9
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019. 
Senast publicerat 22-10-2019 17:24