Punkt i protokollet
PR
54
2020 rd
Plenum
Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04
2.5
Muntlig fråga om att upphäva coronavirusbegränsningarna i skolorna i maj (Mikko Ollikainen sv)
Muntligt spörsmål
MFT 56/2020 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Ollikainen. 
Debatt
16.28
Mikko
Ollikainen
r
Arvoisa puhemies, ärade talman! Det rådande virusläget i Finland visar att den linje som regeringen haft biter väldigt bra, kurvan hålls nere och siffrorna visar att våra hälsovårdsresurser räcker till för att hantera epidemin. Här hör ett stort tack till folket, såväl ung som gammal, som är beredda att följa de anvisningar som ges.  
Återgången till det normala vore viktigt till exempel inom skolvärlden. Det finns flera barn som mår dåligt av isoleringsåtgärder, och skolan spelar en viktig roll i deras välmående. 
Arvoisa puhemies! Vallitseva virustilanne Suomessa on osoitus siitä, että hallituksen linja toimii. Numeroiden valossa terveydenhuollon kantokyky kestää epidemian, ja suuri kiitos kuuluu tässä myös koko kansalle. 
Näillä näkymin koulut pysyvät kiinni ainakin toukokuun puoleenväliin asti. Moni voi huonosti eristäytymisestä. On raportoitu kotiväkivallan lisääntymisestä. Usean perheen talous on tiukoilla. Kysyn, arvoisa opetusministeri: katsooko hallitus, että olisi mahdollista avata koulut toukokuussa ja siten muun muassa antaa perheille tarvittava hengähdystauko [Puhemies koputtaa] ennen kesälomia? 
16.29
Opetusministeri
Li
Andersson
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallitus seuraa tietenkin koko ajan yhteistyössä THL:n kanssa tätä tautitilannetta ja epidemian etenemistä ja tekee päätöksiä sen pohjalta. Nyt voimassa olevien päätösten nojalla koulut pysyvät kiinni ja etäopetusta annetaan sinne toukokuun puoleenväliin asti, ja silloin kun ollaan lähempänä sitä päivämäärää, niin tietenkin arvioidaan tilannetta aina uudestaan niiden tietojen valossa, mitä meillä on, ja tehdään sitten linjauksia sen pohjalta. Hallitus on myöskin asettanut, kuten pääministeri on tuonut esille, Hetemäen johtaman exit-strategiaryhmän, jossa myöskin hyödynnetään THL:n ja STM:n tekemiä mallinnuksia epidemian etenemisestä, ja näiden tietojen pohjalta voimme myöskin alkaa hahmottamaan, milloin ja miten Suomessakin voisi olla mahdollista näitä rajoitustoimia purkaa. 
Ottamatta kantaa aikatauluun toivon toki opetusministerinä, että koulut olisivat ensimmäisten toimenpiteiden joukossa, mitä lähdetään purkamaan asteittain niin henkilökunnan kuin oppilaiden turvallisuudesta huolehtien, [Puhemies koputtaa] esimerkiksi pienistä koululaisista lähtien. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 12-05-2020 09:15