Punkt i protokollet
PR
54
2020 rd
Plenum
Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04
5
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 
Senast publicerat 16-04-2020 21:54