Punkt i protokollet
PR
54
2020 rd
Plenum
Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04
6
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 
Senast publicerat 16-04-2020 21:54