Punkt i protokollet
PR
54
2020 rd
Plenum
Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04
7
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 
Senast publicerat 16-04-2020 21:54