Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 54/2021 rd Plenum Fredag 7.5.2021 kl. 13.02—13.23

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2021.