Senast publicerat 05-06-2021 09:10

Punkt i protokollet PR 55/2017 rd Plenum Onsdag 17.5.2017 kl. 14.05—16.45

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Regeringens propositionRP 54/2017 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet. 

Debatt
16.00 
Katri Kulmuni kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä Montrealin kansainvälinen ympäristösopimus on ehkä yksi ympäristöpolitiikan historian menestyksekkäimpiä kansainvälisiä sopimuksia: se saavuttaa 30 vuoden iän tänä vuonna, ja siihen on lähes 200 maailman valtiota sitoutunut. Nyt sitten tähän on saatu edistysaskeleita jälleen aikaiseksi liittyen erittäin myrkyllisten ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta haitallisten HFC-yhdisteiden käyttöön. On arvioitu, että pelkästään tällä rajoituksella pystytään saavuttamaan jopa 0,5 astetta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista, joten sikälikin tämä muutos on varsin tärkeä. Edistysaskel on erinomainen. 

Lisäksi täytyy huomioida, että teollisuusmaille ja kehitysmaille on tullut hieman erilaisia rajoituksia sen suhteen, miten tätä pitäisi eteenpäin saada. Teollisuusmailla on olemassa jo varsin paljon teknologiaa tämän osalta, ja meillä on maailman puhtainta teollisuutta. Se, että joutuisimme ajamaan teollisuuttamme erittäin tiukkojen ilmastotavoitteiden takia täältä muualle, ei suinkaan maailman mittakaavassa, globaalisti, parantaisi ollenkaan ilmastotilannetta tai täällä teollisuudenkaan tilannetta. Siksi pidän erittäin myönteisenä asiana, että tällainen edistysaskel on saatu aikaiseksi. Tämä osaltaan auttaa myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.