Senast publicerat 05-06-2021 14:34

Punkt i protokollet PR 55/2018 rd Plenum Torsdag 24.5.2018 kl. 16.02—19.12

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 48/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 48/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.