Senast publicerat 05-06-2021 14:34

Punkt i protokollet PR 55/2018 rd Plenum Torsdag 24.5.2018 kl. 16.02—19.12

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 44/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2018.