Punkt i protokollet
PR
55
2019 rd
Plenum
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 7/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28-10-2019 14:21