Punkt i protokollet
PR
55
2019 rd
Plenum
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019. 
Senast publicerat 23-10-2019 18:03