Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 55/2019 rd Plenum Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 11/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019.