Punkt i protokollet
PR
55
2019 rd
Plenum
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019. 
Senast publicerat 23-10-2019 17:51