Punkt i protokollet
PR
55
2019 rd
Plenum
Onsdag 23.10.2019 kl. 14.00—17.34
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019. 
Senast publicerat 23-10-2019 17:51