Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 55/2021 rd Plenum Tisdag 11.5.2021 kl. 13.59

2.  Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

MedborgarinitiativMI 6/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottet betänkande GrUB 10/2021 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.5.2021. 

Under debatten har Olli Immonen understödd av Mauri Peltokangas framställt ett förslag i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Olli Immonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 43 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 6/2020 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Nu när vi undantagsvis är fulltaliga ber jag att ledamöterna undviker onödig diskussion här i salen. Det här framställer jag som en stilla önskan i det här skedet, under omröstningarna.