Senast publicerat 06-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 55/2021 rd Plenum Tisdag 11.5.2021 kl. 13.59—4.24

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum i dag 12.5.2021 klockan 14.00.