Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 55/2021 rd Plenum Tisdag 11.5.2021 kl. 13.59—4.24

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum i dag 12.5.2021 klockan 14.00.