Punkt i protokollet
PR
56
2017 rd
Plenum
Torsdag 18.5.2017 kl. 16.00—18.30
2.7
Muntlig fråga om sanktionerna för lantbruksproducenter (Pertti Hakanen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 81/2017 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Nästa fråga, ledamot Hakanen. 
Debatt
16.52
Pertti
Hakanen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Eläinrekisterin virheestä aiheutuvat sanktiot eivät kohtaa millään tavalla kansalaisten oikeudentajua tänä päivänä. Tuntuu käsittämättömältä, että yhä nykypäivän Suomessa hyvin pienestä rekisteröintivirheestä, kuten näppäimistön lyöntivirheestä, voi koitua kymmenissätuhansissa mitattavia vahinkoja tuottajille. Tunnollisinkaan viljelijä ei pysty välttämään niitä vaaranpaikkoja, joita tarkastuksissa voi tulla esille jopa takautuvasti vuosien takaa, siis jopa takautuvasti. Tuottajilla on huolehdittavanaan lukuisia erilaisia rekistereitä ja velvoitteita ja kirjauksia niin eläinten ostoista kuin myynneistä, on varautumissuunnitelmaa, palo‑ ja pelastussuunnitelmaa, eläinluetteloa ynnä muita, ynnä muita. Ongelma on se, että pienikin virhe ja siitä aiheutuva takaisinperintä voi koskea myöskin muita kotieläintukia ja kasvinviljelytukia. Ministeri Leppä, mitä tälle kohtuuttomuudelle voidaan tehdä, että päästään tästä eroon ja myös tästä sanktiokumulaatiosta, joka kohtelee tiloja tosi epäoikeudenmukaisesti? 
16.53
Maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
(vastauspuheenvuoro)
Rouva puhemies! Edustaja Hakanen osui kysymyksessään äärimmäisen tärkeään ja oikeaan asiaan. Nämä sanktiot, jotka myös kumuloituvat, koetaan varsin ankariksi, ne koetetaan epäoikeudenmukaisiksi, ja ne koettelevat myöskin viljelijöiden oikeusturvaa, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ne juontavat juurensa yhteisen maatalouspolitiikan säädöksiin. Suomi on ollut aktiivinen näiden muutosten esittämisessä, jotta tästä päästäisiin eroon. Nyt on pieni liennytys tullut asialle niin, että täydentävien ehtojen osalta nämä rekisterivirheet, inhimilliset virheet, eivät enää aiheuta senkaltaisia sanktioita, jollaisia nyt sitten tähän asti on koettu, mutta edelleenkin muissa rekisteriin liittyvissä tukijärjestelmissä ne samat sanktiot ja samat kumulaatiot ovat. Suomi on myöskin tehnyt yhdessä Ruotsin ja Tanskan ja Baltian maiden kanssa monen kymmenen ehdotuksen luettelon komissiolle. Tämä sisältyy näihin ehdotuksiin, ja se on otettu mielenkiinnolla vastaan, [Puhemies koputtaa] ja nyt Suomi tekee siitä jatkoselvityksiä komission kanssa. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 13-10-2017 14:32