Punkt i protokollet
PR
56
2017 rd
Plenum
Torsdag 18.5.2017 kl. 16.00—18.30
2.8
Muntlig fråga om lösandet av inomhusluftproblemen (Sari Sarkomaa saml)
Muntligt spörsmål
MFT 82/2017 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Vi hinner ta ännu en fråga. Ledamot Sarkomaa. 
Debatt
16.55
Sari
Sarkomaa
kok
Arvoisa rouva puhemies! Sisäilmaongelmat ovat mittava kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Sisäilmaongelmat ovat murheena tuhansissa perheissä. Tuorein tutkimus osoittaa, että sisäilmaongelmia on noin viidesosassa terveydenhuollon työpaikkoja. Niitä on kouluissa, päiväkodeissa ja kotona, ja mitään valoa ei ole näköpiirissä siihen, että suomalaisessa yhteiskunnassa saataisiin nämä vakavat ongelmat kuriin. 
Pohdin sitä, onko mahdollista, kun me tarvitsemme tiukempia toimenpiteitä, että hallitus asettaisi kansallisen selvitystyöryhmän pohtimaan, miettimään sitä, millä sisäilmaongelmat saataisiin paremmin kuriin, ja myöskin tuo työryhmä esittäisi toimenpide-ehdotuksia ja lainsäädäntömuutoksia. Kysynkin pääministeriltä tai sitten valtiovarainministeriltä, kun tämä on myöskin iso kansantaloudellinen kysymys: onko mahdollista, että tällainen selvitystyöryhmä asetettaisiin? 
Puhemies Maria Lohela
Ministeri Vehviläinen vastaa. 
16.56
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä kysymyshän koskettaa monia ministereitä, muun muassa asuntoministeri Tiilikaista, ja pääministerillä oli tässä myös tämä selvitysmies Virtasen työryhmä, ja myös sitten puoliväliriihessä koko hallitus päätti siitä, että me aiomme tehdä yhdessä, yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa, tilaohjelman, jossa sen lisäksi, että haetaan tätä tilojen tehokkuutta ja rakentamisen parantamista, tähän liittyy myös se, että meidän tarvitsee antaa meidän kunnille parempaa ammattimaisuutta siihen rakentamiseen. On olemassa esimerkkejä: muun muassa Oulun kaupunki on tehnyt semmoisen kuivaohjelman, että he katsovat sen alusta loppuun, että rakentamisprosessi tuottaa sen, että tiloja ei tarvitse hetken päästä sitten korjata. Tässä on nyt tällä hetkellä vireillä aika paljonkin, mutta pystymme kertomaan konkretiaa tästä muutaman viikon päästä ehkä vähän enemmän. 
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden. 
Senast publicerat 8.10.2018 16:03