Annan punkt i protokollet
PR
56
2017 rd
Plenum
Torsdag 18.5.2017 kl. 16.00—18.30
2
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. — Jag ber ledamöterna inta sina platser. — Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till någon av de närvarande ministrarna att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Senast publicerat 19-05-2017 12:34