Senast publicerat 05-06-2021 14:17

Punkt i protokollet PR 56/2018 rd Plenum Fredag 25.5.2018 kl. 13.08—13.35

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 44/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.