Punkt i protokollet
PR
56
2018 rd
Plenum
Fredag 25.5.2018 kl. 13.08—13.35
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.5.2018. 
Senast publicerat 26.6.2019 10:45