Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 56/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 14.05—18.19

16.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.