Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 56/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 14.05—18.19

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.