Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 56/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 14.05—18.19

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Regeringens propositionRP 49/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.