Senast publicerat 17-05-2022 00:54

Punkt i protokollet PR 56/2022 rd Plenum Måndag 16.5.2022 kl. 10.00—0.19

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2022.