Punkt i protokollet
PR
57
2015 rd
Plenum
Tisdag 3.11.2015 kl. 13.59—22.02
30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 30 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 4.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2015. 
Senast publicerat 29.4.2016 11:22