Punkt i protokollet
PR
57
2016 rd
Plenum
Tisdag 24.5.2016 kl. 13.59—20.03
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 48/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-05-2016 21:24