Senast publicerat 02-11-2021 11:04

Annan punkt i protokollet PR 57/2018 rd Plenum Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 24.5.2018 unionsärendena U 26—28/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 26 och 27 och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 28.