Senast publicerat 05-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 57/2018 rd Plenum Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01—15.58

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 67/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.