Senast publicerat 05-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 57/2018 rd Plenum Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01—15.58

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 44/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.