Punkt i protokollet
PR
57
2019 rd
Plenum
Fredag 25.10.2019 kl. 13.01—13.30
7
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2019. 
Senast publicerat 25-10-2019 13:54