Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 57/2020 rd Plenum Tisdag 21.4.2020 kl. 14.00—18.27

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 32/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.