Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 57/2020 rd Plenum Tisdag 21.4.2020 kl. 14.00—18.27

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 45/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020.