Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 57/2020 rd Plenum Tisdag 21.4.2020 kl. 14.00—18.27

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 48/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020.