Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 262/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.