Senast publicerat 17-05-2022 13:12

Annan punkt i protokollet PR 57/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl. 11.59—12.01

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-27088Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Ärade ledamöter! Jag meddelar att en delegation under ledning av Estlands parlament Riigikogus talman Jüri Ratas har anlänt för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra ärade gäster välkomna till riksdagen. [Applåder]