Punkt i protokollet
PR
58
2015 rd
Plenum
Onsdag 4.11.2015 kl. 14.00—17.37
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 15 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 16 på dagordningen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 17-05-2016 10:20