Senast publicerat 31-05-2021 22:29

Punkt i protokollet PR 58/2015 rd Plenum Onsdag 4.11.2015 kl. 14.00—17.37

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

Regeringens propositionRP 84/2015 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 19 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
17.18 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa puhemies! Eräs hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on normien purku, ja tässä hallituksen esityksessä 84 on juuri siitä kysymys. On hyvä, että tulevaisuudessa päästäisiin siihen, että meillä olisi vain kahdenlaisia traktorin ajokortteja: perinteinen traktorin ajokortti, jossa traktorin enimmäisnopeus on 40 kilometriä tunnissa, on niin sanottu T-luokan ajokortti, ja liikennetraktorin ajokortti, jossa enimmäisnopeus on 60 kilometriä, on LT-luokan traktorin ajokortti. Saadakseen tämän ajokortin 16-vuotiaana täytyy suorittaa teoria- ja käsittelykoe. Tätä pidän erittäin hyvänä ja tärkeänä. Yli 60 kilometriä tunnissa kulkevat traktorit tarvitsevat sitten jo auton ajokortin. 

Haluan kuitenkin kiinnittää tässä esityksessä huomiota tähän kappaleeseen: "Traktorin kuljettajalta vaadittaisiin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettu kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys, jos traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajokorttia." Elikkä kyse on näistä isoista, yli 60 kilometriä tunnissa kulkevista traktoreista. Vähän ihmetyttää, että pitäisi tyhjääkin traktoria ajaessaan olla ammattipätevyystutkinto. Eikö pelkkä ajokortti riitä? Pidän tätä hiukan ristiriitaisena ja toivon, että liikennevaliokunta ottaa käsittelyssään asian huomioon. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.