Senast publicerat 04-06-2021 21:11

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken samt om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 67/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2016.