Punkt i protokollet
PR
58
2016 rd
Plenum
Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 25-05-2016 15:26