Senast publicerat 04-06-2021 21:11

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen : Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016

Statsrådets redogörelseSRR 4/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2016.