Punkt i protokollet
PR
58
2017 rd
Plenum
Tisdag 23.5.2017 kl. 14.01—16.08
16
Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030
Statsrådets redogörelse
SRR 7/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017. 
Senast publicerat 23-05-2017 16:44